សម័យកូវីដ ធ្វើឲ្យអ្នករត់កងបីឥណ្ឌាដាច់បាយ ដាក់ស្លាកលក់បណ្តើរៗ គ្មានអ្នកជិះ អត់លុយសងធនាគារទេ

178

បើសិនជា​ធ្វើដំណើរ​ តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវជាតិ​ លេខ​២​ មកដ ល់​គ ល់ស្ពាន​អាកា ស​ក្បាលថ្នល់​គឺ​ប្រាក ដជា​បា នឃើញ​មាន​ម៉ូតូ​កង់​បី​ ត្រូវបាន ​ម្ចាស់​យកម ក​ដាក់​ បញ្ជរ​ល​ ក់​យ៉ា ង​ត្រៀបត្រា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម​ការរៀបរាប់ ​ពី​ប្អូន​ប្រុស ធុន វិសាល ដែល​ប្រក ប​រប រ​រត់​ម៉ូតូ​ កង់​បី​ បាន​ប្រាប់ ​កម្ពុ​ជាថ្មី​ថា មូល​ហេតុដែល​ប្អូនប្រុស​យក​ម៉ូតូ​កង់​ បី​មក​ លក់​នេះ ដោយសា រតែ​គ្មាន​ ម៉ូយ​ជិះ ​សោះ​។​ ដូច្នេះ​​មា ន​តែ​ដា ក់​បញ្ជរ​ លក់ ​ប៉ុន្តែ​ដាក់លក់ ​ជិត​មួ យ​សប្ដាហ៍​ហើ យ​ពុំមា ន​អ្នក ​មក​សា ក សួរ​តថ្លៃ​សោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនប្រុស​បន្តថា ​ពីដំបូង​ឡើយ ​ក្នុងអំឡុង​ ដើមឆ្នាំ​២០១៨ ​​ប្អូន​រកប្រាក់ កម្រៃ​ពី​ការ​ដឹ ក​ម៉ូយ​ សឹង​រក​ពេ ល​សម្រាក​គ្មាន​ ដែល​ក្នុង​មួយ ថ្ងៃ​អាច​រ កបាន​ មិន​ក្រោម​២០ ​ម៉ឺន​រៀលទេ​។ ​លុះដល់​មាន ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ-​១៩​ មក​ ក៏​ស្រាប់ តែ​បាត់​ម៉ូយ​លែ ង​ហ៊ាន​ជិះ ​រលីង ​ហើយ​រា ល់ថ្ងៃនេះ​គឺ​សឹង ​ថា​រក លុយ​ឲ្យ​ប្រពន្ធ​ ទិញ​អង្ករ​ច្រក​ឆ្នាំង​សឹង​ពុំបា ន​ផង​។ ​ដូច្នេះ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​នេះ ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រក ប​របរ​រ ត់​ម៉ូតូ​កង់​ បី​នាំ​គ្នា​អង្គុយ ​សម្លឹ ង​មើល​មុខ​គ្នា​ ព្រោះ ​គ្មា ន​លុយ ​ចូ ល​ផ្ទះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ​ផ្នែក​ទីផ្សារ​ល ក់​ម៉ូតូ​ក ង់​បី​បាន ​និយាយ​ថា ​ពីមុនមក ​ម៉ូតូ​កង់​បី ​លក់ដា ច់​ណា ស់​។ ​ទាំង​ការ​ទិញ​ផ្តាច់ ​និង​ប ង់ ​រំលោះ​។​ តែ​ក្នុង​ដើម​ ឆ្នាំ​២០២០​ ខណៈ​មាន​កើត​ជំ ងឺ​កូ​វីដ​-១៩​មក​ ក៏​ស្រា ប់តែ​គ្មាន​ អ្នក​ ម ក​ទិញទេ។ ​ម្នាក់ៗ ​ចេះតែ ​រអ៊ូ​ថា ​រត់​ដឹក​ ម៉ូយ​មិ នបាន​ ព្រោះ​ខ្លាច ​ឆ្លង​ជំ ងឺ​ពី​អ្នក ដំណើរ​៕អត្ថបទ ៖ ​ន​រា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​