ការអោយតម្លៃធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេសជប៉ុន

ផ្តើមចេញពីការយល់ត្រូវ នាំដល់សកម្មភាពត្រូវ ចេញពីសកម្មភាពត្រូវ ទើបនាំដល់លទ្ធផលត្រូវ។ ស្អីៗទាំងអស់ដែលជប៉ុនមានថ្ងៃនេះគឺបានដោយសារធនធានក្នុងក្បាល មិនមែនធនធានព្រៃឈើ មិនមែនធនធានរ៉ែ មិ...

គូព្រេងមិនព្រាត់

សូមអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនមិត្តអ្នកអាន ដោយសារអត្ថបទសាច់រឿងមានច្រើនទំព័រ ដូច្នេះផូសមុននេះគឺធ្វើអោយទូរស័ព្វមិនអាចមើលឃើញ ពេលនេះយើងចែកជា៦វគ្គ នឹងផូសចេញជាបន្តបន្ទាប់។ សូមជូនពរបងប...

ការដឹងកំហុសពិត

ការដឹងថាខ្លួនបានធ្វើខុសជារឿងងាយទេ តែការពាល់ត្រូវនូវទំហំនៃកំហុសរបស់ខ្លួន ជារឿងកើតមានដោយកម្រ។ គ្មានការស្ម័គ្រស្មោះកែកំហុសណាដែលយើងចាត់ទុកជាការរើខ្លួនរួចពីមនុស្សសំបូរដោយភាពអវិជ្ជម...

ស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធអប់រំប្រទេសអ៊ីស្រាអែល

«អ៊ីស្រាអែល» គឺជាទឹកដីនៃ ប្រជាជនដែលមានការអប់រំខ្ពស់ មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ និងប្រកប ដោយមនសិការស្នេហាជាតិបំផុត។ តើប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសតូចមួយក្នុងដែនដីមជ្ឈិមបូព៌ាមួយ នេះ យ៉ា...

បាច់ផ្កាមួយបាច់នៅថ្ងៃ ១៤ កុម្ភៈអាចជួយអោយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតបានដែរឬទេ?

ផ្កាមួយបាច់នៅថ្ងៃ១៤កុម្ភៈមិនមែនស្ដែងឱ្យឃើញមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សប្រុសចំពោះមនុស្សស្រីដែលគេបានឱ្យនោះទេ ពីព្រោះច្បាស់ណាស់បាច់ផ្កាមួយបាច់នោះនាងមិនអាចយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងជី...