ជិតដឹងការពិតហើយ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រWHO ទៅដល់ក្រុងវូហាន ដើម្បីស្រាវជ្រាវរកប្រភពវីរុសកូរ៉ូណា

បើតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយ ថា ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ អន្ដរជាតិ ដឹកនាំ ដោយអង្គការសុខភាព ពិភពលោក ហៅកាត់ «WHO​» បានទៅដល់ ទីក្រុងវូហាន ខេត្តហ៊ូប៉ី នាភាគកណ្ដាល នៃប្រទេស ចិន នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដទាំងនោះ នឹងស៊ើបអង្កេត ហើយស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកប្រភពដើម នៃវីរុសកូរ៉ូណា ដែលនាំមានការផ្ទុះ រាលដាលពាសពេញពិភពលោក រហូតមកដល់ពេលនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបណ្តាញ ទូរទស្សន៍ចិន CGTN បានផ្សាយថា យន្តហោះបានដឹក ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដទាំងនោះ ចាកចេញពីសិង្ហបុរី ហើយចុះចត នៅទីក្រុងវូហាន ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ រីឯក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ ដឹកនាំដោយអង្គការ WHO នឹងស្នាក់នៅ ទីនោះ រយៈពេល ១សប្តាហ៍។ ប៉ុន្ដែទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមអ្នកអ្នក វិទ្យាសាស្រ្ដចំនួន១០នាក់នោះ នឹងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក រយៈពេល២សប្តាហ៍ នៅទីក្រុងវូហាន តាមច្បាប់កូវីដ-១៩ មុនពេល បើកការស្រាវជ្រាវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Peter Ben Embarek ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវ បានឲ្យដឹងថា ខណៈមក ដល់ទីក្រុងវូហានហើយ ក្រុមការងាររបស់លោក នឹងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅសណ្ឋាគារ តាមច្បាប់កូវីដ-១៩។ បន្ទាប់មកទៀត ក្រុមការងារ របស់លោក​នឹងជួបជាមួយក្រុមជំនាញ របស់ចិន ដើម្បី​ស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រភពដើម នៃកូវីដ-១៩នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Peter Ben Embarek បានបន្ថែមថា« ​ខ្ញុំគិតថា យើងនឹង ទទួលបានចម្លើយយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ការ​ពិតពីប្រភពដើម នៃកូវីដ-១៩នេះ​»។ ​ក្រុមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដរបស់អង្គការWHO ​បានពន្យារ អស់រយៈពេលជាង ១ឆ្នាំ ដោយសារ​ការឆ្លងរាលដាល ពីជំងឺកូវីដ-១៩ កាន់តែខ្លាំងនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីរុសកូរ៉ូណា ហៅកាត់ «កូវីដ-១៩» នេះបានផ្ទុះឡើង នៅក្នុងអំឡុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅក្នុងទីក្រុងវូហាន ខេត្តហ៊ូប៉ី នាភាគ កណ្ដាល ប្រទេសចិន។ រហូតមក ដល់ពេលនេះ មេរោគដ៏កាចសាហាវនេះ បាន និងកំពុង រាតត្បាត នៅលើដែនដី និង ប្រទេស ចំនួន ២១៨ នៅទូទាំងពិភពលោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូង នៃ មេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងទីក្រុងវូហាន ដែលមាន ប្រជាជនជាង១១លាន គឺចំពេលរដូវចូលឆ្នាំចិន ហើយពលរដ្ឋ នៃទីក្រុងនេះបានចាកចេញ ពីទីក្រុង ប្រហែល៥ទៅ៦លាន ដើម្បីដើរ លេង នៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំ របស់ខ្លួន ទើបបណ្ដាល ឲ្យការឆ្លងពាសពេញប្រទេសចិន ហើយបន្ដ ទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគេហទំព័រ Worldometer បានចេញផ្សាយ នៅវេលាម៉ោង៣ និង៣០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា នៅលើពិភព លោក មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩២ ៨០៧ ៧៩៧នាក់ ស្លាប់ ១ ៩៨៧ ៥០៩នាក់ និងជាសះ ស្បើយ ៦៦ ៣៥៦ ០៩៦នាក់។​ ដោយឡែកប្រទេសចិន ជាប្រភពកំណើត នៃមេរោគកូវីដ-១៩នេះ មានអ្នក ឆ្លង ៨៧ ៨៤៤នាក់ ស្លា ប់ ៤ ៦៣៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ៨២ ៣២៤នាក់។ ចិនឈរក្នុងលំដាប់ លេខ៨២ នៃប្រទេសមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ច្រើនជាង គេបំផុត នៅលើ ពិភពលោក៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *