December 5, 2021

Day: December 2, 2020

គិតពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ពោលគឺត្រឹមរយៈពេល ៣ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើតេស្តអ្នក ប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា សរុប ចំនួន...