វៀតណាម មិនព្រមឲ្យកម្ពុជា បិទការនាំចូលត្រីប្រា ត្រីឆ្តោ ត្រីពោ ត្រីអណ្តែង ពីប្រទេសខ្លួនទេ

ក្រោយពីមានការស្នើសុំពី ភាគីវៀតណាម ឲ្យកម្ពុជា បើកការ នាំចូលត្រី ៤ប្រភេទឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឆ្លើយតប ទៅភាគី វៀតណាម ប៉ុន្តែទោះបីជា យ៉ាងណា ក៏មិនទាន់មាន ដំណោះស្រាយនៅឡើយដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោក ត្រាំងតុង អាង ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បានផ្ញើលិខិត មកកាន់ លោក … Read More

នារីម្នាក់ តូចចិត្តខ្លួនឯងពេលចាស់ទៅ ប្តីលែងស្រលាញ់ ជិះម៉ូតូ​លោ​តទឹកស.ម្លា.ប់.ខ្លួន.ពីលើស្ពានជ្រោយចង្វារ

នារីជាប្រពន្ធរបស់ មន្ត្រីយោ.ធា ពាក់ស័ក្តិ ៤នាក់ មានកូនធំ ពេញ កំ.លោះ.អស់.ហើយ គ្រា.ន់.តែប្តីមិនស្រលាញ់ យក ចិត្តទុក ដាក់ ចំពោះ.ខ្លួនបន្តិច បន្តួច តែឈឺចិត្តស្អិត ដើមទ្រូង បើកម៉ូតូដោយខ្លួនឯង ធ្វើដំណើរមក កាន់ ស្ពាន.ជ្រោយ ចង្វារ ដើម្បីលោ ត.ទឹក.ស.ម្លា.ប់.ខ្លួន ប.ង្កការភ្ញាក់ផ្អើល កាល.ពីល្ងាចថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតលើ.ស្ពានជ្រោយចង្វារ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នារីដែលគិតខ្លីចង់.ស.ម្លា.ប់.ខ្លួន.នេះ មានឈ្មោះ … Read More