យុវជនថៃ ព្រមានធ្វើបាតុកម្ម បើររដ្ឋាភិបាលថៃ មិនបើកវេបសាយ អាស.អា.ភាសPornhub ឲ្យមើលឡើងវិញ

វេ​ប​សាយ​អា.សអា.ភា.ស.​ដ៏​ល្បី Pornhub និង​វេ​ប​សាយ​ផ្សេងទៀត​ប្រមាណ ​១៩០ ដែល​ទាក់ទិន​នឹង​វេ​ប​សា.យ​.អា.ស.អា.ភា.ស និង​ល្បែងស៊ីសង ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល​ថៃ កាលពីថ្ងៃទី​៣ ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះ បានប្រកាសបិទ ដោយ​សំអាងថា វេ​ប​សាយ ​ទាំងនោះ គឺ​ខុសច្បាប់​។បន្ទាបព់បញ្ហា​នេះ បាន​បង្ក​ឲ្យ​ប្រជាជន​ថៃ ជាពិសេស​យុវជន មិន​ពេញ ចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង និង​ធ្វើបាតុ កម្ម​ឲ្យ​បើក​ឡើងវិញ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​បើតាមការ អះអាងពីលោក Puttipong Punnakanta រដ្ឋមន្ត្រី​ឌីជីថល​ថៃ បាន​លើកឡើងថា ការបិទ​វេ​ប​សាយ Pornhub និង​វេ​ប​សាយ ​ផ្សេងទៀតដែល​ទាក់ទិ … Read More