ក្រសួងកសិកម្ម ព្រមតាមសំណើរវៀតណាម ក្នុងការនាំចូលត្រី មកលក់លើទីផ្សារកម្ពុជាឡើងវិញ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រកាស បន្តការ អនុញ្ញា.តឲ្យនាំ ចូលផល ផលិត.ផលជល ផល ជាពិសេ សត្រីចំនួន ៤ប្រភេទ ដូចជា ត្រីប្រា ត្រីពោ ត្រីអណ្តែង និងត្រីឆ្តោ ពីប្រទេស វៀតណាម ឡើងវិញ ដើម្បីឆ្លើយ.តប តាម តម្រូវការ ជា ក់ស្តែងក្នុងស្រុក ក្រោយក្រសួង ប្រកាស ផ្អាក នាំចូលប្រមាណ ជាមួយ … Read More

សូមប្រយ័ត្ន ជិតចូលឆ្នាំចិន រកឃើញបង្គាចាក់ជ័រចាហ៊ួយ នាំចូលពីវៀតណាម រហូតដល់ ៦តោន

មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋាន ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការ ប្រកួតប្រជែង និងប.ង្ក្រា.ប.ការក្លែង.បន្លំ “ក.ប.ប” សហការជាមួយស្នងការ.ដ្ឋាននគរបាល.រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីរំលង.អធ្រាត្រ ឈានចូលថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានបើក.ប្រតិបត្តិការ.ប.ង្ក្រា.ប.ករណីការ.នាំចូលប.ង្គាក្លាស្សេមានចាក់.បញ្ជូល.ចាហ៊ួយបន្ថែម ដើម្បីប.ង្កើនទម្ងន់ ដែលធ្វើឱ្យខាតបង់.ផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ និងអាចប៉ះពាល់.ដល់សុខភាព សរុបជាង.៦តោន នៅលើរថយន្ត២គ្រឿង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រតិបត្តិការនេះ ធ្វើឡើងក្រោមការ.ចង្អុលបង្ហាញពី លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងដោយមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកផាន អូន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារ.អ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង … Read More