ចាប់ខ្លួន ប៉ូលិស៦នាក់ ឃុបឃិតគ្នា ដើរលក់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យខុសច្បាប់ បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទិញ

បុរស៦នាក់ អះអាងថា ជាមន្ត្រីនគរបាលផ្នែកបង្ការ និងពន្លត់ អ គ្គិភ័ យ បាននាំដើរ លក់បំពង់ពន្ល ត់ អ គ្គិភ័ យ នៅតាមផ្ទះប្រជា ពលរដ្ឋ ដោយគ្មានច្បាប់ ទម្លាប់ ទើបប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យ ក៏ទូរស័ព្ទរាយការណ៍ ប្រាប់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន ចុះអន្តរាគមន៍ ហៅអ្នកទាំង៦ ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាល ដើម្បីសាកសួរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ករណីខាងលើនេះ បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅចំណុចភូមិព្រែកតាពៅ សង្កាត់ដើមមៀន … Read More