វៀតណាម ចាប់យកអាមេរិកធ្វើខ្នងបង្អែក ដើម្បីប្រឆាំងចិន ដែលរំ​.លោ​ភដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកស្រី Le Thi Thu Hang បាននិយាយ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ប្រទេសវៀតណាម ប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាង ខ្លាំងចំពោះការ បង្កើតទីក្រុង Sansha នៅលើកោះ Phu Lam ក្នុងប្រជុំកោះ កោះ​ស្ព្រា​ត​លី និង​ប៉ា​រ៉ា​សែ​ល ពីសំណាក់ភាគីចិន ដែលសកម្មភាពនេះ គឺជាការរំ លោ ភអធិបតេយ្យភាព របស់វៀតណាមយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មានវៀតណាម VNA លោកស្រី Le … Read More