អាជ្ញាធរ រកឃើញជនជាតិវៀតណាម ៥នាក់ លួចចូលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរខុសច្បាប់ រួចបណ្តេញចេញពីប្រទេស

ដោយមានការ ឯកភាព ពី ប្រធាននា យកដ្ឋាន ប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វា រព្រំដែនអន្តរជាតិ បាវិត កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ១០និង ៣០នាទី បានធ្វើការទទួលជនជាតិវៀតណាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំនួន ៥នាក់ ស្រី ២នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆ្លង ដែនចូលធ្វើការ និងស្នាក់នៅខុសច្បាប់ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីនាយកដ្ឋានស៊ើប អង្កេត និងអនុវត្តនីតិវិធី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់មក ប៉ុស្តិ៍បាន យកទៅប្រគល់ជូន ប៉ុស្តិ៍កងទ័ព … Read More

ខ្លាំងមែន គ្រូពេទ្យកម្ពុជា ប្រើពេលតែ៨ថ្ងៃ ព្យាបាលតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជន ជាសះស្បើយពីកូវីដ

នៅថ្ងៃទី១៧ វិច្ឆិកានេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបាន ប្រកាសថា លោកតំណាងរាស្រ្ត សួស យ៉ារ៉ា និងជាអ្នកនាំ ពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា ដែលបានឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកា កន្លងទៅថ្មីៗ នេះ បានជាសះស្បើយ ហើយ។នេះបើតាមក្រសួង សុខាភិបាល បានប្រកាស ឱ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកសួស យ៉ារ៉ា ត្រូវបានរកឃើញថា វិជ្ជមានកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី ៩ខែវិច្ឆិកា។ ដូច្នេះក្នុងរយៈពេល … Read More