តាមពិត នគរបាលស្រី ដែលឆ្លងកូវីដ រួចទៅស៊ីការនៅព្រៃវែង គឺមានប្តីជាជនជាតិចិន រស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងខុនដូរSkyline

ក្រោយពេលរកឃើញ ស្រីស្អាតជាមន្រ្ដីនគរបាល ម្នាក់ឆ្លង កូវីដ១៩ ហើយបាន ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយ កន្លែង កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងភូមិទួល សង្កែទទឹង ឃុំជាច ស្រុកកំចាយមារ នោះ គឺមនុស្សចំនួន ៤១នាក់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយ ប្រយោលផ្សេងទៀត ត្រូវបានអាជ្ញាធរ ខេត្តព្រៃវែង យកសំណាក ទៅពិនិត្យ និងធ្វើចត្តាឡីស័កដាក់ នៅដាច់ដោយឡែក។  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ចាន់ ថា អភិបាលរង … Read More