សូមប្រយ័ត្ន នៅឥណ្ឌាទប់លែងជាប់ហើយ ដល់ថ្នាក់មេដឹកនាំសំពះ អង្វរពលរដ្ឋឲ្យពាក់ម៉ាស់

ប្រទេសឥណ្ឌានៅ ថ្ងៃចន្ទនេះបាន រាយកា រណ៍ថា ចំនួនករណីវីរុសកូរ៉ូណា នៅក្នុងប្រទេសបានកើនលើស ៦លាននាក់ហើ យខណៈ ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩រាលដា លពា សពេញប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះ។ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា ជាមួ យនឹងកា រឆ្លង៦.១លាននាក់ ឥណ្ឌានឹងវ៉ាដា​ច់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្នុងនាមជាប្រទេសមានករណីច្រើនបំផុត។ឥណ្ឌាក៏បានកត់ត្រាការស្លាប់មនុស្សជិត១០ម៉ឺននាក់ផងដែរ។ ប្រទេសដែលមាន ប្រជាជន១.៣ពាន់លាននាក់ មួយនេះសម្បូរទៅដោ យទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកុញខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោក។ឥណ្ឌាបានបន្ថែមការឆ្លងថ្មីពី៨០,០០០ទៅ៩០,០០០ករណីក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីប្រទេសនេះចាប់ផ្តើមរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកពីចុងខែសីហាមក។ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ លោក នាយករដ្ឋមន្រ្តី Narendra Modi បាន អង្វរឲ្យប្រជា ជនបន្តពាក់ម៉ាស់នៅពេលពួកគេរ កស៊ីនៅខាងក្រៅផ្ទះ។ … Read More