រដ្ឋាភិបាល ផ្តល់ដី៨ហិកតា នៅបឹងទំនប់កប់ស្រូវ ឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ទុកឯកសារ និងសម្ភារៈ

រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ដី ទំហំ៨ហិកតា នៅបឹងតោមោក (កប់ស្រូវ)ដែល មានទីតាំង នៅជាប់នឹងទីលាន ផ្ទេរសំរាម ( Transfer Station ) របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់រៀបចំ ធ្វើជា ឃ្លាំងរក្សា ទុកនូវេកសារ និងសម្ភារៈ របស់ក្រសួង យុត្តិធម៍ សាលាឧទ្ទរណ៍ភ្នំពេញ និងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បានជម្រាបជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងអភិបាល … Read More

អស្ចារ្យណាស់ ប្រវត្តិក្រឡដែលជនជាតិវៀតណាម លួចពីបាតសមុទ្រខ្មែរ គឺមានអាយុកាល៦០០ឆ្នាំហើយ អាចមកពីលិចសំពៅ

ក្រឡចំនួន ១៨១ក្រឡ ដែលជន ជាតិវៀតណាមម្នាក់ បានជួលអ្នក នេសាទ មុជរា វរកនៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជា នោះ ត្រូវបានទម្លាយ ថា រាវរកបាន នៅចំងា យប្រមាណ ២០០ម៉ែត្រពីកោះឬស្សី ក្នុងជម្រៅទឹក ៧ម៉ែត្រ។ អ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើល អាយុកាល របស់ក្រឡនោះ គឺ ៦០០ ឆ្នាំ។​ អ្នកនេសាទ​ វៀតណាម​ ដែល​ជាប់ចោ ទ​លា ក់​ទុក​ក្រឡ​នោះ មានឈ្មោះ ឡេ … Read More